Et frittstående, uavhengig rådgivningsfirma på tak

Historien om Takråd

Takråd ble startet opp i Trondheim i 2001 av Arthur og Anders Kalland. Etter over 30 år i takbransjen var det tydelig for Arthur at det var et stort behov for et konsulentfirma på tak som satte seg i stolen til eiendomsbesitteren / eiendomsforvalteren.

Takbransjen består av både proffe og uproffe aktører med produkter av svært varierende kvalitet. Ved nytekking og rehabilitering av tak mener vi at det er viktig at det sitter noen og passer på at de riktige valgene blir tatt så tidlig som mulig i prosessen.

Taket er byggets femte og viktigste fasade, men dessverre er og blir den ofte glemt før en lekkasjene oppstår. Taklekkasjer kan føre til betydelige kostnader for både eiendomsbesitter og leietaker.

Takråd tar totalansvaret for samtlige tak i byggherrens portefølje. Vår erfaring etter å ha jobbet med dette i over 15 år er at det lønner seg å bruke oss. Vi sikrer høy kvalitet til rett pris, sørger for riktig utførsel iht. gitte krav, SHA/HMS, kontrakter og annet. Rutinemessige vedlikehold av takene reduserer sjansen for lekkasjer betraktelig og vil derfor i stor grad som regel spare byggherren for uønskede kostnader. Gjentatte ganger har vi kommet inn i prosjekter hvor det allerede er hentet inn pris på omtekking og hvor vi har hentet inn flere priser og fått ned beløpet betraktelig. God lokalkunnskap og godt nettverk innenfor takbransjen er nøkkelen til å lykkes på dette området.

Oppstart i 2001

Da Takråd ble opprettet i 2001 var det akkurat disse tingene vi tok tak i først. Vi startet i det små med å utarbeide tilstandsrapporter på tak. Det vi oppdaget var at det var svært manglende vedlikehold på flere av byggene. Tette sluk, busker, mengder med mose etc. Vi delte bygget opp i forskjellige tak, dokumenterte med foto og utarbeidet skisser. Vi kalkulerte et budsjett seks år fram i tid hvor vi la inn årlig vedlikehold, kostnader til oppgradering og evt. omtekking. Vi sørget for at tak ble kostet, renner og sluk rensket opp. Alt av avfall ble fjernet fra taket og mulige lekkasjepunkter ble lappet. Denne «lille» innsatsen sørget for at lekkasjer og andre problemer på taket ble redusert betraktelig.
Dette har gjentatt seg flere ganger siden oppstarten i 2001. Eiendomsbesitterne vi har jobbet for i flere år er lekkasjer en nå blitt en sjelden vare. I tillegg vet vi med sikkerhet at på større jobber har vi sikret kunden et godt produkt med lang levetid og forventet kvalitet. Dette fordi vi veit hvor de dyktige fagfolkene befinner seg.

Etter hvert som vi har blitt mer og mer landsdekkende har det oppstått et behov for en egen avdeling lenger sør. I 2017 har vi derfor startet opp et nytt selskap, Takråd A. Kalland Øst. Selskapet drives av Trond G. Hansen. Han har over 16 års erfaring i bransjen, samt høy fagkompetanse med bakgrunn som blikkenslager  og byggingeniør-utdannelse. Dette sørger for at vi har en mann tettere på byggene vi har sør for Dovre samt reduserer reisekostnadene for våre kunder.